סדנת ריקוד לטיני

 

סלסה בקצב סוחף.- לימוד סלסה מהצעד הראשון 

רומבה

למבדה