אוכלוסיות מיוחדות

פעילות לבעלי צרכים מיוחדים ילדים ומבוגרים, 054-7581151 פעילות לילדים ומבוגרים עם אוטיזם