ריקוד לטיני – סדנת ריקוד לטיני

ריקוד לטיני מארצות דרום אמריקה השונות כולל סגנונות רבים

סלסה בקצב סוחף.- לימוד סלסה מהצעד הראשון

רומבה

למבדה

צ'ה צ'ה

סדנת ריקוד לטיני

סדנת ריקוד לטיני

 

סלסה בקצב סוחף.- לימוד סלסה מהצעד הראשון 

רומבה

למבדה