סדנת פנטומימה

פנטומימה – כל מילה מיותרת

סדנא ללימוד פנטומימה תנועה ושפת הגוף, במהלך הסדנא פיתוח קטעי פנטומימה

הרחבת תחומי הדימיון ההיגיון והמחשבה

פיתוח שליטה בתנועות חידוד ההבעה הגופנית והקורדינאציה