אקרובלאנס טכניקה המגיעה מעולם הקרקס, מבוססת על יצירת פירמידות אנושיות

המורכבות משני אנשים או יותר.

במהלך הסדנה נשתמש בטכניקת האקרובלאנס לפיתוח איזון, ריכוז, גמישות ואמון בפרטנר\ים.

בסדנא נחווה את חוויות התעופה וביסוס הגוף.
אימון האקרובלאנס מתאים לכל המבקשים למצוא זווית חדשה לעבודה פנימית וחיצונית עם הגוף.